เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000990
หมายเลขทรัพยากรi00001706
บาร์โค้ด000010001333
เล่ม3
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิงภาษาไทย
วันที่นำเข้า9 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0