เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000990
หมายเลขทรัพยากรi00001700
บาร์โค้ด000010001262
เล่ม1-2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิงภาษาไทย
วันที่นำเข้า9 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0