เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000990
หมายเลขทรัพยากรi00001509
บาร์โค้ด000010001261
เล่ม5
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิงภาษาไทย
วันที่นำเข้า7 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0