เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00004313
หมายเลขทรัพยากรi00008056
บาร์โค้ด000010008828
เล่มWhy home matters
ฉบับ133
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า8 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0