เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00004313
หมายเลขทรัพยากรi00008000
บาร์โค้ด000010008764
เล่มLive a gentler life
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า12 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0