เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005505
หมายเลขทรัพยากรi00007883
บาร์โค้ด000010008642
เล่มTHE ART NEWS MAGAZINE OF THAILAND
ฉบับ134
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า25 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0