เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005505
หมายเลขทรัพยากรi00007368
บาร์โค้ด000010008155
เล่มธรรมราชา: พระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์
ฉบับ129
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า14 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0