เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003212
หมายเลขทรัพยากรi00007562
บาร์โค้ด000010008330
เล่ม5-8พิพิธเพลิน
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บดีวีดีภาษาไทย
วันที่นำเข้า28 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0