เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003212
หมายเลขทรัพยากรi00007560
บาร์โค้ด000010008329
เล่ม1-4พิพิธเพลิน
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บดีวีดีภาษาไทย
วันที่นำเข้า28 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0