เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00004313
หมายเลขทรัพยากรi00006566
บาร์โค้ด000010007334
เล่มMan with a pram:
ฉบับ92
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า31 May 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0