เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00004313
หมายเลขทรัพยากรi00006450
บาร์โค้ด000010007195
เล่มDesign Directions:
ฉบับ88
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า16 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0