เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000524
หมายเลขทรัพยากรi00000854
บาร์โค้ด000010006213
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาไทย
วันที่นำเข้า29 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0