เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000524
หมายเลขทรัพยากรi00001642
บาร์โค้ด000010006212
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาไทย
วันที่นำเข้า9 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0