เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002695
หมายเลขทรัพยากรi00004551
บาร์โค้ด000010004711
เล่มเจี๊ยบ วรรธนา การดำรงอยู่ที่มีความหมาย
ฉบับ39
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า3 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0