เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002695
หมายเลขทรัพยากรi00003431
บาร์โค้ด000010003269
เล่ม6 The Winner Project
ฉบับ12
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า31 Mar 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0