เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003212
หมายเลขทรัพยากรi00004184
บาร์โค้ด000010004364
เล่ม10พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บดีวีดีภาษาไทย
วันที่นำเข้า13 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0