เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003212
หมายเลขทรัพยากรi00004183
บาร์โค้ด000010004363
เล่ม9พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ผ้าโบราณ
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บดีวีดีภาษาไทย
วันที่นำเข้า13 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0