เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003212
หมายเลขทรัพยากรi00004182
บาร์โค้ด000010004362
เล่ม8พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บดีวีดีภาษาไทย
วันที่นำเข้า13 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0