เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003212
หมายเลขทรัพยากรi00004180
บาร์โค้ด000010004360
เล่ม7พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และความเป็นมา
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บดีวีดีภาษาไทย
วันที่นำเข้า13 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0