เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003212
หมายเลขทรัพยากรi00004179
บาร์โค้ด000010004359
เล่ม6พิพิธภัณฑ์สะสมของเฉพาะกลุ่ม
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บดีวีดีภาษาไทย
วันที่นำเข้า13 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0