เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002695
หมายเลขทรัพยากรi00003611
บาร์โค้ด000010003516
เล่มตัน ภาสกรนที
ฉบับ17
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า4 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0