เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000908
หมายเลขทรัพยากรi00003444
บาร์โค้ด000010003285
เล่ม0
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บรายงานการวิจัยภาษาไทย
วันที่นำเข้า27 Apr 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1