เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000908
หมายเลขทรัพยากรi00001377
บาร์โค้ด0000010000605
เล่ม0
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บรายงานการวิจัยภาษาไทย
วันที่นำเข้า5 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0