เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001236
หมายเลขทรัพยากรi00001917
บาร์โค้ด000010002253
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า16 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1