เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001236
หมายเลขทรัพยากรi00001927
บาร์โค้ด000010002377
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า16 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1