เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000627
หมายเลขทรัพยากรi00000983
บาร์โค้ด000010002211
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า30 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม2