เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000627
หมายเลขทรัพยากรi00001755
บาร์โค้ด000010002210
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า12 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0