เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000629
หมายเลขทรัพยากรi00000985
บาร์โค้ด000010002209
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า30 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0