เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000629
หมายเลขทรัพยากรi00001751
บาร์โค้ด000010002208
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า12 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม2