เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001129
หมายเลขทรัพยากรi00001743
บาร์โค้ด000010002178
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า12 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0