เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001129
หมายเลขทรัพยากรi00001744
บาร์โค้ด000010002177
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า12 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0