เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002029
หมายเลขทรัพยากรi00002532
บาร์โค้ด000010002110
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า30 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0