เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002029
หมายเลขทรัพยากรi00002529
บาร์โค้ด000010002109
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า30 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0