เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002695
หมายเลขทรัพยากรi00004013
บาร์โค้ด0000010003987
เล่มวิกรม กรมดิษฐ์
ฉบับ28
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า7 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0