เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002695
หมายเลขทรัพยากรi00004001
บาร์โค้ด0000010003914
เล่มJoey Boy
ฉบับ26
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า5 Jul 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0