เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002695
หมายเลขทรัพยากรi00003893
บาร์โค้ด0000010003833
เล่มJohn Winyu
ฉบับ23
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า5 Apr 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0