เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002695
หมายเลขทรัพยากรi00003888
บาร์โค้ด0000010003832
เล่มPae Arak
ฉบับ22
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า31 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0