เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002408
หมายเลขทรัพยากรi00008007
บาร์โค้ด000010008765
เล่มPlot lines Using maps to tell new stories
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า12 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0