เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00008002
บาร์โค้ด000010008762
เล่มStreet food วันยันค่ำ คืนยันรุ่ง
ฉบับ418
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า12 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0