เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007879
บาร์โค้ด000010008636
เล่มเล่าใหม่ สงคราม 9 ทัพ
ฉบับ416
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า8 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0