เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007862
บาร์โค้ด000010008623
เล่ม350 ปี คาทอลิกสยาม
ฉบับ415
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า1 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0