เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007677
บาร์โค้ด000010008463
เล่มOnlyAfrica
ฉบับ407
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า1 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0