เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007649
บาร์โค้ด000010008441
เล่มพิการกาย ไม่พิการใจ Disabled?
ฉบับ406
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า26 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0