เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007622
บาร์โค้ด000010008428
เล่มกัญชารักษาโรค
ฉบับ404
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า13 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0