เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007530
บาร์โค้ด000010008327
เล่ม100 ปีชาตกาล อัศนี พลจันทร เสนีย์ เสาวพงศ์ ไพบูลย์ บุตรขัน
ฉบับ403
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า27 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0