เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007227
บาร์โค้ด000010008179
เล่มCamera Lover
ฉบับ399
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า6 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0