เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007391
บาร์โค้ด000010008166
เล่มล่าเสือ 9 ชนิด ด้วยภาพถ่าย
ฉบับ398
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า14 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0