เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00006548
บาร์โค้ด000010007309
เล่ม60 ปี พระไพศาล วิสาโล
ฉบับ374
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า3 May 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0