เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00006522
บาร์โค้ด000010007267
เล่ม100 th birthday Puey 100 ปีชาตกาล
ฉบับ372
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า23 Mar 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0