เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002408
หมายเลขทรัพยากรi00006343
บาร์โค้ด000010007092
เล่มForging ahead How...
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า25 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0